About Us

Supervisory Board Company

II. Supervisory Board Company

1/ - Bà: Lê Thị Hà - Trưởng ban kiểm soát.

2/- Bà: Nguyễn Ngọc Nga - Thành viên ban kiểm soát.

3/- Bà: Võ Thị Như Quỳnh - Thành viên ban kiểm soát.

Company Executive Board

Company Executive Board

1/- Ông:Huỳnh Kim Tùng - Tổng giám đốc.

2/- Ông: Trần Văn Ngà - Phó Tổng giám đốc phụ trách 03 nông trường.

3/- Ông: Nguyễn Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc.

Company Board of Directors

Company Board of Directors

1/- Mr: Le Van Dong - Chairman of the Board of Directors.

2/- Mr: Pham Truong An - Vice president of the board.

3- Mr: Tong Thong - Board members.

4/- Ms: Bui Vinh Hoa - Board members.

5/- Ms: Nguyen Thi Thuan Yen - Board members.

6/- Ms: Nguyen Thi Hai Yen - Board members.

General Introduction

  • 21/11/1979 : Khởi công xây dựng nhà máy bằng nguồn vốn Viện trợ và cho vay của chính phủ vương quốc Đan mạch.
  • 04/4/1984 : Hoàn thành và bắt đầu đi vào sản xuất với công suất thiết kế là 2.000 tấn mía/ngày ( 300.000 tấn mía/năm ) với sản phẩm chính là đường thô tiêu chuẩn quốc tế
  • Tháng 9/1986 Sáp nhập 02 nông trường chuyên canh mía Cao Cang và Phú Ngọc thuộc liên hiệp mía đường II với nhà máy đường La Ngà thành Xí Nghiệp liên hiệp Công nông nghiệp mía đường La Ngà .

About Company

Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà xin chân thành cảm ơn qúy khách hàng gần xa, những năm qua đã có mối quan hệ tốt đẹp trong hợp tác kinh doanh với Công Ty chúng tôi.

About Us

Langa sugar cane and sugar Joint stock Company

Quá trình hình thành & phát triển

21/11/1979: Khởi công xây dựng nhà máy bằng nguồn vốn Viện trợ nhân đạo và cho vay của Chính phủ Vương quốc Đan Mạch với tổng vốn đầu tư là 108.248.902 Kouron Đan Mạch tương đương 10 triệu USD.

04/04/1984: Hoàn thành và bắt đầu đi vào sản xuất với công suất thiết kế là 2.000 Tấn mía /ngày (300.000 Tấn mía /năm) với sản phẩm chính là đường thô tiêu chuẩn quốc tế.