Giới thiệu

Ban điều hành Công ty

Ban điều hành Công ty

1/- Ông: Nguyễn Xuân Tiên - Tổng giám đốc.

2/- Ông: Trần Văn Ngà - Phó Tổng giám đốc phụ trách 03 nông trường.

3/- Ông: Nguyễn Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc.

Ban kiểm soát Công ty

II. Ban kiểm soát Công ty

1/ - Bà: Lê Thị Hà - Trưởng ban kiểm soát.

2/- Bà: Nguyễn Ngọc Nga - Thành viên ban kiểm soát.

3/- Ông: Trương Minh Hải - Thành viên ban kiểm soát.

Tổng quan về Công ty

Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà xin chân thành cảm ơn qúy khách hàng gần xa, những năm qua đã có mối quan hệ tốt đẹp trong hợp tác kinh doanh với Công Ty chúng tôi.

Hội đồng quản trị Công ty

I. Hội đồng quản trị Công ty:

1/- Ông: Lê Văn Đông - Chủ tịch HĐQT.

2/- Ông: Phạm Trương An - Phó chủ tịch HĐQT.

3/- Ông: Tống Thông - Ủy viên HĐQT.

4/- Bà: Bùi Vinh Hoa - Ủy viên HĐQT.

5/- Bà: Nguyễn Thị Thuận Yến - Ủy viên HĐQT.

6/- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến - Ủy viên HĐQT.

7/- Ông: Ninh Hiếu Nghĩa - Ủy viên HĐQT.

Lịch sử hình thành

  • 21/11/1979 : Khởi công xây dựng nhà máy bằng nguồn vốn Viện trợ và cho vay của chính phủ vương quốc Đan mạch.
  • 04/4/1984 : Hoàn thành và bắt đầu đi vào sản xuất với công suất thiết kế là 2.000 tấn mía/ngày ( 300.000 tấn mía/năm ) với sản phẩm chính là đường thô tiêu chuẩn quốc tế
  • Tháng 9/1986 Sáp nhập 02 nông trường chuyên canh mía Cao Cang và Phú Ngọc thuộc liên hiệp mía đường II với nhà máy đường La Ngà thành Xí Nghiệp liên hiệp Công nông nghiệp mía đường La Ngà .

Giới thiệu về Công ty

1/ Giới thiệu chung về công ty

Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà, trước đây là một doanh nghiệp Nhà Nước thành lập năm 1984, từ nguồn vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương Quốc Đan Mạch, được chuyển đổi hình thức sở hữu hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ ngày 01 tháng 04 năm 2000 .

Đến nay Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà có vùng nguyên liệu (cây mía) ổn định, tập trung, hàng năm thu mua đưa vào chế biến từ 250.000 tấn mía cây.