Bác sỹ cây mía

Kỹ thuật trồng mía

1.Thời vụ:- Thời vụ trồng mía thường vào đầu hay cuối mùa mưa.